Δ/νση :  Πλαίτου 6 - Πειραιάς 
Τηλ κεντρο:    210 4280830
Fax :         210 4280847  
E-mail : argyrakis@alfatexnikiemporiki.gr
Υπεύθυνος :
  Αργ. Αργυράκης 
  (Διπλ. Μηχ/γος Μηχ. )            
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Βρίσκεστε στην σελίδα:rib
   Copyright © All rights reserved. Made By ALFA                  


 Λέγοντας καταστήματα – επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος εννοούμε εκείνα τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις, όπου γίνεται παρασκευή – διακίνηση – διάθεση τροφίμων και ποτών κάθε είδους ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία, καθώς και προσφορά υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία.

                              ΑΔΕΙΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς την απασχόληση σας σε καμία φάση της διαδικασίας.

Με την νέα υγειονομική διάταξη που δημοσιεύτηκε με το   ΦΕΚ  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 / 2012

καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

Επίσης, ορίζονται οι  κατηγορίες στις οποίες υπάγονται, όλες οι επιχειρήσεις  υγειονομικού ενδιαφέροντος που διέπονται από αυτήν.


Οι κατηγορίες είναι:

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΛΙΑΝΙΚΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


Παρακάτω , αναφέρουμε ολες αυτές τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως υγειονομικού ενδιαφέροντος και αντιστοιχούν στην παλαιά υγειον. Δίαταξη του 1983, η οποία όπως προαναφέραμε αντικαταστάθηκε από την νέα του 2012.Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


 

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος