Δ/νση :  Πλαίτου 6 - Πειραιάς 
Τηλ κεντρο:    210 4280830
Fax :         210 4280847  
E-mail : argyrakis@alfatexnikiemporiki.gr
Υπεύθυνος :
  Αργ. Αργυράκης 
  (Διπλ. Μηχ/γος Μηχ. )            
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Βρίσκεστε στην σελίδα:rib
   Copyright © All rights reserved. Made By ALFA                  
Τεχνικό τμήμα (υπηρεσίες)
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ  
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ