Δ/νση :  Πλαίτου 6 - Πειραιάς 
Τηλ κεντρο:    210 4280830
Fax :         210 4280847  
E-mail : argyrakis@alfatexnikiemporiki.gr
Υπεύθυνος :
  Αργ. Αργυράκης 
  (Διπλ. Μηχ/γος Μηχ. )            
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Βρίσκεστε στην σελίδα:rib
   Copyright © All rights reserved. Made By ALFA                  

Η διαδικασία αδειοδότησης μιάς δραστηριότητας, μπορεί να ειναι απλή και σύντομη, αλλα πολλές  φορές ισως αποδειχθεί πολύπλοκη και χρονοβόρα.


Εμπιστευτείτε λοιπον την αδεια της επιχείρησης σας,

σε έμπειρα και αποτελεσματικά χέρια.

 Η συνεχής ενασχόληση μας με εργασίες του τύπου αυτου, αλλα και τα επιτυχή αποτελέσματα, μας δίνουν την δυνατοτητα να πιστεύουμε οτι μπορούμε να συνεργαστούμε αψογα ,με σκοπό πάντοτε την γρήγορη ,συνεπή και οικονομικη, εξυπητέτηση σας.


Αναλαμβάνουμε  την  έκδοση  της  άδειας  λειτουργίας  

της  επιχείρησης  σας.            ΒΑΣΙΚΑ   ΣΤΑΔΙΑ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Προέλεγχος

 Εκπόνηση  αναγκαίων  μελετών  & έκδοση  πιστοποιητικών

 Διεκπεραίωση και Συγκέντρωση  δικαιολογητικών  

 Σύσταση και παράδοση  φακέλου  αδειοδότησης


           Και ότι άλλο χρειάζεται….

 Εξατομικευμένη  συμβουλευτική  υποστήριξη

 Διαδικασία  υλοποίησης προτάσεων

 Οργάνωση & συντονισμός συνεργείων

 Επίβλεψη  έργου   κ.λ.π.


Τεχνικό  τμήμα /άδειες