Δ/νση :  Πλαίτου 6 - Πειραιάς 
Τηλ κεντρο:    210 4280830
Fax :         210 4280847  
E-mail : argyrakis@alfatexnikiemporiki.gr
Υπεύθυνος :
  Αργ. Αργυράκης 
  (Διπλ. Μηχ/γος Μηχ. )            
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Βρίσκεστε στην σελίδα:rib
   Copyright © All rights reserved. Made By ALFA                  
Τεχνικό  τμήμα /τεχνικός ασφαλείας


          Ο τεχνικός ασφαλείας  είναι  σύμβουλος  του εργοδότη  και των  εργαζομένων


           Τα καθήκοντα του είναι :

- να  επιθεωρεί τακτικά τους χώρους εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράληψη , να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

- να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.


Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα ή διαφορετικά, οφείλουν να τα αναθέτουν  σε τεχνικό ασφαλείας εκτός της επιχείρησης.


ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ