Δ/νση :  Πλαίτου 6 - Πειραιάς 
Τηλ κεντρο:    210 4280830
Fax :         210 4280847  
E-mail : argyrakis@alfatexnikiemporiki.gr
Υπεύθυνος :
  Αργ. Αργυράκης 
  (Διπλ. Μηχ/γος Μηχ. )            
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Βρίσκεστε στην σελίδα:rib
   Copyright © All rights reserved. Made By ALFA                  
Τεχνικό  τμήμα /πυρασφάλεια


Η λήψη μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις καθορίζεται δια νόμου.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων για την λειτουργία των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Για την έκδοση  του πιστοποιητικού, η πυροσβεστική υπηρεσία σε  ορισμένες περιπτώσεις, απαιτεί την σύνταξη μελέτης. Σε άλλες περιπτώσεις για το πιστοποιητικό, αρκεί η αυτοψία της υπηρεσίας ή ακόμη και μόνο η υπεύθυνη δήλωση του μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικού που έχει αυτό το δικαίωμα.Το γραφείο μας καλύπτει πλήρως την διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται


και παράλληλα σας ενημερώνει για τα προληπτικά μέτρα που θα χρειαστούν στην επιχείρησή σας.