Δ/νση :  Πλαίτου 6 - Πειραιάς 
Τηλ κεντρο:    210 4280830
Fax :         210 4280847  
E-mail : argyrakis@alfatexnikiemporiki.gr
Υπεύθυνος :
  Αργ. Αργυράκης 
  (Διπλ. Μηχ/γος Μηχ. )
Βρίσκεστε στην σελίδα:
   Copyright © All rights reserved. Made By ALFA                  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Εμπορικό τμήμα  (κατηγορίες προϊόντων)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ , ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΨΥΞΗ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ , ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΚΕΥΗ , ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Δείτε περισσότερα ...ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΨΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Δείτε περισσότερα ...ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ

 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Δείτε περισσότερα ...ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, &  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ