Δ/νση :  Πλαίτου 6 - Πειραιάς 
Τηλ κεντρο:    210 4280830
Fax :         210 4280847  
E-mail : argyrakis@alfatexnikiemporiki.gr
Υπεύθυνος :
  Αργ. Αργυράκης 
  (Διπλ. Μηχ/γος Μηχ. )            
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Βρίσκεστε στην σελίδα:rib
   Copyright © All rights reserved. Made By ALFA                  
Τεχνικό  τμήμα /ενεργειακά


Γενικα : Τα ΠΕΑ ειναι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τα οποία εκδίδουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που ειναι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Τα ΠΕΑ, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύουν καθε νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο κτίριο και καθε νέα μίσθωση ή πώληση ακινήτου. Αφορούν κτίρια,λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης ή κλιματισμού.

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε στην χώρα μας με τον ΚανονΙσμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

ΤΗΝ  ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  (ΠΕΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ, ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ , ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ